This is the team for the Minsk Final:

Coachname:Simon K
Nationality:CAN
Men 500:Nico Ihle
Men 1000:Thomas Krol
Women 500:Daria Kachanova
Women 1000:Miho Takagi
Value Sprinters:20.700.000
Men 1500:Seitaro Ichinohe
Men 5000/10000:Seitaro Ichinohe
Women 1500:Brittany Bowe
Women 3000/5000:Isabelle Weidemann
Value Allrounders:14.200.000
Value Team:34.900.000