This is the team for World Championships Sprint:

Coachname:Jenny de Jong
Nationality:NED
Men 500:Jenning de Boo
Men 1000:Zhongyan Ning
Women 500:Ruining Tian
Women 1000:Femke Kok